Waar we samen leren, samen spelen en geloven in elk kind!
Contact
l

Inschrijvingen

U kan contact opnemen met de school om een afspraak te maken voor een inschrijving.

i

Schoolmenu

Verse, evenwichtige warme maaltijden.
Voor de kinderen die boterhammen eten is er soep voorzien mits betaling.

Kalender

Kalender en info

SCHOOLVISIE

Zorgzaam

Leren om op een betrokken manier aandacht te hebben voor jezelf, de anderen en de wereld rondom ons zodat iedereen zich goed kan voelen.

Speels

Leren om fantasierijk, gemotiveerd en creatief aan de slag te gaan.

Kansen om te groeien

Leren om met eigen talenten en op eigen tempo stappen vooruit te zetten in het leerproces.

Samen leren om te leven

Leren om op een open en eerlijke manier iedereen de kans te geven om te ontdekken wat echt belangrijk is.

Elkaar kennen en herkennen

Leren om op een respectvolle manier aandacht te hebben voor ieders eigenheid en verbonden zijn in die zoektocht.

ZORGVISIE

Zorg dragen !

We zorgen voor een warme school waar alle kinderen, ouders en leerkrachten zich geborgen voelen.

Eigenheid

Hier mag je jezelf zijn.

Differentiatie

Ons onderwijsaanbod biedt groeikansen voor ieder kind.

Evalueren

We evalueren om bij te sturen waar nodig.

Open Communicatie

Vanuit een zorgbrede kijk communiceren we met ons team respectvol en eerlijk.

Troeven

 • Een warme, gastvrije school waar iedereen elkaar kent
  – oog voor de talenten en interesses
  – openheid voor diversiteit
  – sterke ouderbetrokkenheid
  – aandacht voor beweging en gezondheid
  – een fantastische tuin
  – digitale schoolborden
  – initiatie Frans vanaf de 2de kleuterklas
  – regelmatig bibliotheekbezoek
  – samenwerking met het woonzorgcentrum De Linde
  – taaluitwisseling in de 3de graad
  – openluchtklassen in het lager
  – klasoverschrijdend werken
  – uitwisseling tussen het 3de kleuter en 1ste leerjaar
  – peter- en meterschap voor de startende kleuters
  – aandacht voor verkeersveiligheid
 • – maandelijks kinderparlement om de lopende zaken op school te bespreken

De vriendenkring

‘De vriendenkring’ bestaat uit een groep ouders die zich in samenwerking met het schoolteam en schoolbestuur inzet voor de kinderen en de school. Deze inzet wordt zichtbaar in het organiseren van activiteiten, het helpen bij activiteiten en het mee realiseren van allerlei infrastructurele werken.