Schoolbestuur

schoolbestuur:
V.Z.W. Vrije Scholen Petegem-Elsegem

gevestigd te: 
Lindestraat 16
9790 Wortegem-Petegem

samenstelling : 
Ottevaere Rik – voorzitter
Noë Marc – secretaris
Vander Linden Gerard – penningmeester
De Vos Christine
Tanghe Wim
Vande Kerkhove Dominique
Verschraegen Lea
Versieren Myriam

Het Schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren.
Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het

Comments are closed.